Góc “chim lợn”

Mấy mẹ có cách nào trị mấy con chim lợn chuyên đi bép xép không ạ? Cho em xin ít bí quyết với. Em cảm ơn các mẹ❤️

0 3

Thảo luận

Nấu vỏ sầu riêng vs đinh cho nó nhá m ạk[2]
01/13/2019 01:01 Trả lời
Kệ mẹ chúng nó thôi, nói sau lưng coi như ko nghe thấy, còn mình tận tai nghe đc thì táng cho tại trận luôn
01/12/2019 23:01 Trả lời
con chim này nó bép xép với sếp. Sếp quay ra trách mình, mẹ có cách nào k :))