Bụng bự sau sanh

Mình sanh cũng gần 2thag mà sao bụng mình chỉ xẹp ít ai có kinh nghiệm chỉ mình với.fui chu ng bụng chưa xẹp gì nhiều.buon qua

0 2

Thảo luận

Con mình uống sữa bình mình ít sữa
04/10/2019 01:04 Trả lời
Cứ từ từ mom, không vội gì hết, lúc này mom đang bồi bổ để có sữa cho con nên lớp mỡ chưa tan hết đó
04/09/2019 21:04 Trả lời