Cân nặng sau sinh

Chia sẻ cân nặng trc lúc bầu . Trc lúc sanh và sau khi sanh đi các mom. Em 57-75-59 . Sau sinh 1th ạ . Con em lúc sanh 4kg giờ 5kg5 ạ .

3 25

Thảo luận

[4]
04/16/2019 11:04 Trả lời
58_65 đang bầu tuần 31..
04/16/2019 05:04 Trả lời
48-68-53 sau sinh 2 tháng
04/16/2019 05:04 Trả lời
Mình 52-62-52 bé nhà m 1,5m bé sinh 3,5kg Giờ 4,5kg
04/16/2019 04:04 Trả lời
Ak e sinh bé dc 3ky4 nha
04/16/2019 01:04 Trả lời
Jo minh 56ký hồi bầu 72ký ,con minh 3thag gan 8ký ý m ,map hơn trước vài ký chưa xuong nổi [2][2]
04/16/2019 01:04 Trả lời
48 - 65 -52! bé nhà mình 3 tháng rồi!
04/13/2019 10:04 Trả lời
51-70-57, Ai chia sẻ cho e cái chỗ 7kg với ạ
04/13/2019 10:04 Trả lời
em 45-55-48 sau sinh 1thang bé sinh 2,6kg 1m đc 3,7kg 😅😅😅😅
04/13/2019 09:04 Trả lời