Các mom ơi, thằng ck mà đã ngoại tình thì nó có cho xem đt hay nó sẽ ko qtam vk con, và nó ko qh vs vk phải ko ak?

1 6

Thảo luận

Co nguoi ngoại timh giỏi chê dấu co người thi chả dấu gì. Nhưng nhieu khi ap luc cb, cs, hay sk co khi họ k qhe voi vk chứ k phai ngoại tình
12/31/2019 16:12 Trả lời
Dạ mom
Tuỳ ng hà mom ơi. Chứ k phải cứ nhue vậy là ngoại tình. Có thể do vô tâm vô tình cũng có
12/31/2019 16:12 Trả lời
Dạ mom
E nghĩ là tùy thằng nữa. Thằng ck e kh ngoại tình . Đt nó vứt lay lắt. E mượn đt hồi mô cũng đc. Đt cũ ảnh đưa e sài, tin nhắn từ mấy năm về trước vẫn còn. Cũng chẳng có gì . Bộ sưu tập ảnh cài mk mà e mò ra được thì toàn hình của e thôi. Còn thằng ck mà ngoai tình nó vẫn có gì đó dấu dấu kh dám đưa đt mình cầm đâu
12/31/2019 15:12 Trả lời
Vâng ak.