Sáng ông ck chúc sinh nhật cục súc vãi không ngọt ngào lãng mạn nổi, chỉ toàn lãng xẹt . Tối thì dẫn đi ăn mừng sn vợ 😌. Thoai zị củng zui roài

3 10

Thảo luận

Chúc mẹ Su sinh nhật vui vẻ nha 🎉🎊💐🎂
01/22/2020 22:01 Trả lời
Hehe , cám ơn mẹ bơ nhen . Ráng năm sau về ăn tết có dịp roài hẹn gap nhau luôn [3]
Ngọc My nhất trí luôn bà [2]
Có chúc là được rồi m nhìu ng còn ko đc chúc ấy
01/22/2020 19:01 Trả lời
Ẩn danh ms chúc lại nè m haha. Nhìn cái jết hồn
Ngọc My [2][2][2][2][2][2]