Có Mom nào đọc tin này chưa nhỷ? Giờ có những người sao họ liều quá vậy, “cửa sinh là cửa mả “ mà mang cả mạng sống của mình và con ra mà thử cho được. Không có điều kiện thì thôi chứ đến lúc sinh chọn nơi tốt nhất, bác sỹ có tiếng nhất có thể mà còn thấy lo lắng. Đằng này.....

12 5

Thảo luận

Hình như là sinh đứa thứ 3 phải ko m. Lâu thấy r hôm giờ cũng thấy. Nếu đúng là bà này bầu đứa thứ 3, thì 2 vc nghe đẻ thuận tự nhiên. R ko đi khám, ko theo bsĩ. Khi đau bụng thì đi viện, mà ko cho bsĩ khám trong, ko uống thuốc hay truyền nước, bsĩ chỉ ngồi ngó thôi, r phải đứng rặn đẻ... Đến khi bị vỡ ối gì đó r mới chịu để bsĩ lm việc.
02/14/2020 20:02 Trả lời
Mấy người đó giống như bị tẩy não ha gì á mom, cố chấp + bất chấp lắm.
02/12/2020 17:02 Trả lời