Sinh thường vô bệnh viện người ta có làm sạch vùng kín cho mình k các mom.

1 19

Thảo luận

Gần sanh máu chảy te le.mjk sanh thường ma có cạo j đâu
02/14/2020 20:02 Trả lời
Hình như sinh thường thì cạo tí, còn mổ thì cạo trụi. Hôm mình đẻ là v, mà ko có vụ khám r chảy máu đồ đâu. Chỉ khi đẻ thôi. Mình khám tới lúc đẻ có sao đâu
02/14/2020 20:02 Trả lời
Sinh thường m
02/14/2020 19:02 Trả lời
Mình sanh từ dũ ko thấy làm gì cả.
02/14/2020 01:02 Trả lời
Chỗ mình cũng k có. Lúc sinh xong thì ng ta cạo phần dưới rồi dùng nước muối rửa qua rồi khâu lại thôi m
02/13/2020 22:02 Trả lời
Chỗ mình k có
02/13/2020 22:02 Trả lời
Mom sinh thường hả
BV mình sinh thì ko làm gì hết nha m
02/13/2020 22:02 Trả lời
Mom sinh thường hả
Ẩn danh Sinh thường m
Ở mình có. Nta tỉa bớt đi thôi. Còn sinh mổ thì cạo trụi luôn
02/13/2020 22:02 Trả lời
Cảm ơn mom
Khám trong máu chảy tè le ấy m nên k làm sạch đâu
02/13/2020 21:02 Trả lời
Ẩn danh chắc tuỳ Bv chưa Bv ở e sinh thường hay mổ đều k lamd gì hết
Ẩn danh lúc có dấu hiệu ng ta khám xem mở mấy phân ấy m