E sảy dk 25ngay rui. Mà giờ sao e thấy hơi đau lưng có bị ảnh hưởng đến sau này k các mom oi

16 2

Thảo luận

Các cụ bảo "1 lần con sa bằng 3 lần con đẻ" Mom dáng kiêng cữ, ăn ún cho tốt chứ sau này ảnh hưởng sức khỏe đấy. E gái mình ko kiêng giờ kêu sức khỏe suy giảm nhìu nè m
02/19/2020 20:02 Trả lời
Minh cung an nhiu lam. Nhug k hiu sao mjh k thay khỏe bang trc nua