Mấy m cho e hỏi nếu e qh ngày 22/02 thì tính đến giờ thai e được mấy tuần ạ

15 2

Thảo luận

Ckk mom đều k? Thường thì tính theo ngày đầu ckk cuối. Hoặc tính theo máy siêu âm
03/26/2020 15:03 Trả lời
Tuổi thai tính theo ckk cuối chứ không tính ngày qh đâu mom, vì có ng rụng trứng sớm có ng rụng trứng trễ nữa
03/26/2020 15:03 Trả lời