| 15 . 04 . 2021 | Với tôi, tình cảm cũng giống như những chuyến tàu. Trạm dừng chân thì ở một chỗ, còn mỗi ngày có tới hàng trăm chuyến tàu đến rồi đi không ngừng nghỉ. Nếu vừa vặn tới trạm lúc tàu đến, tôi gọi đó là có duyên, cái duyên sẽ đưa tôi về đúng con đường của mình đã chọn. Còn không thì tôi phải chờ tàu, dẫu chẳng biết chính xác bao giờ nó tới. Hoặc hơn nữa, tôi vừa ra thì tàu chợt đi mất rồi… Chuyện tình cảm cũng thế thôi. Cuộc đời chúng ta đã từng lướt qua bao nhiêu người, nhưng biết ai mới là chuyến tàu của đời mình? Rồi liệu ta có tìm thấy đúng khi họ bước tới, hay là lỡ nhau một nhịp, lỡ nhau mất một đời? "Bắt chuyến đầu hay đợi nhau cùng bắt chuyến sau…" | Sun 📸: Tiểu Tún #chuyengapo #tamsu

5 0

Thảo luận