Thai mình nay đc 36 tuần rồi đến ngày đi khám mà dịch như vậy ,đi khám thai qua chốt họ có cho qua ko nữa huhu trễ lịch khám định kì cả tuần nay luôn

2 15

Thảo luận

Đi khám đc á m, m cầm theo sổ khám thai nếu trên đó có lịch hẹn thì đi khám vô tư, còn nếu ko có lịch hẹn thì chắc cũng ko sao đâu ạ
07/22/2021 18:07 Trả lời
Sao k cho qa kì vậy m?
07/22/2021 14:07 Trả lời
Đi khám bầu cho qa ah m. Ks đâu
07/22/2021 13:07 Trả lời
X bv mà ko quá m