THẮC MẮC

4 ngày trước cháu có đi bấm khuyên tai, nhưng mấy ngày sau cháu thấy nó sưng và đỏ là bị sao?

4 ngày trước cháu có đi bấm khuyên tai, nhưng mấy ngày sau cháu thấy nó sưng và đỏ. Cháu đã tháo khuyên và rửa vết thương bằng cồn và nước muối sinh lí nhưng vết thương không giảm sưng và nó cung không sưng thêm. Cháu rất lo lắng về vấn đề này.

Tư vấn