THẮC MẮC

Bị thoát vị bẹn chưa mổ có thể đi nghĩa vụ không?

Chào bác sĩ. Em bị thoát vị bẹn nhưng khám không ra, em bị bắt đi nghĩa vụ bốn ngày khám lại em bị khám sức em loại 4 về sức khỏe thoát vị bẹn em được về. Năm nay em có lệnh gọi mà thoát vị bẹn em chưa mổ vị em có thể đi nghĩa vụ không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Điều này phụ thuộc vào kết quả thăm khám của bác sỹ, sau đó mới kết luận được bạn có đủ điều kiện nhập ngũ không nhé.
Chúc bạn sức khỏe!