THẮC MẮC

Trường hợp nào cần tiêm huyết thanh và trường hợp nào chỉ cần tiêm vacxin?

Thưa bác sĩ. Cho con hỏi. Nếu con chó cắn người. Người đó đi tiêm phòng 4 mũi. Tiêm đến mũi thứ 3 thì con chó chết. Vậy có phải tiêm huyết thanh không ạ. Trường hợp nào thì cần tiêm huyết thanh và trường hợp nào chỉ cần tiêm vacxin ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Huyết thanh kháng dại dùng để tạo miễn dich tự động kháng dại sau khi bị động vật cắn ở người trước đó chưa được tiêm vacxin dại, đặc biệt là vết cắn nặng ở mặt, cổ và chi trên. Huyết thanh kháng dại phải tiêm càng sớm càng tốt sau khi tiếp xúc với virus dại, cùng ngày với liều đầu tiên tiêm vacxin. Bạn đã tiêm 3 mũi vacxin phòng dại trước đó nên hiện tại không thể tiêm huyết thanh kháng dại nữa. Huyết thanh kháng dại có tác dụng kéo dài thời gian ủ bệnh để cơ thể có đủ thời gian sản sinh ra kháng thể chủ động do tiêm vacxin. Dùng huyết thanh kháng dại càng sớm càng có hiệu quả cao, nhưng nếu chỉ tiêm huyết thanh kháng dại thì cũng không phòng được bệnh dại. Chỉ tiêm vacxin phòng dại vẫn có thể phòng chống được bệnh dại tuy nhiên hiệu quả tạo kháng thể của nó sẽ chậm hơn.
Chúc bạn khỏe mạnh!