Có khi nào kết quả HIV 3 tháng là âm tính mà 6 tháng là dương tính không?

Xét Nghiệm - 12/09/2019

Chào Bác sĩ!

Bác sĩ Nguyễn Kiên Cường cho biết: "Nếu sau 28 ngày có hành vi nguy cơ, kết quả xét nghiệm HIV bằng phương pháp Ag/Ab Combo âm tính thì gần như chắc chắn bạn không nhiễm HIV. Tuy nhiên, bạn cần xét nghiệm HIV lại sau 3 tháng để khẳng định. Ở những người bình thường thì kết quả xét nghiệm HIV âm tính sau 3 tháng với yếu tố nguy cơ là kết quả khẳng định. Một số trường hơp thời kỳ cửa sổ có thể kéo dài trong những tình huống mà hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm sẽ làm tác động đến khẳng năng sinh kháng thể của cơ thể, do đó thời kỳ của sổ có thể kéo dài đến 6 tháng như nhiễm lao, mắc bệnh ung thư, sử dụng thuốc kháng vi-rút, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, đồng nhiễm viêm gan C... Ở những người này, kết quả xét nghiệm HIV sau 3 tháng âm tính nhưng có thể cho kết quả dương tính sau 6 tháng".

Chúc sức khỏe!

Có khi nào kết quả HIV 3 tháng là âm tính mà 6 tháng là dương tính không?

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!