Admin duyệt tiền cho tôi với rút 2 tuần rồi mà tiền vẫn chưa về ,duyệt cho tôi để tôi lấy bằng chứng giới thiệu app trên kênh youtube ------------------------------- OS: Android 10 Brand: Redmi Model: M2004J19C Version: 1813 - 1.8.13 Số điện thoại liên lạc: 0865896657

12 19

Tăng điểm we mỗi lần đăng nhập và khi đăng video được không ạ ------------------------------- OS: Android 11 Brand: vivo Model: vivo 1906 Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0936947824

0 0

Vv ------------------------------- OS: Android 7.0 Brand: HUAWEI Model: HUAWEI NMO-L31 Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0987711609

0 0

Tại sao không đổi được thẻ cào vậy ạ ------------------------------- OS: Android 10 Brand: samsung Model: SM-A115F Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0382226057

0 0

Sao rút tiền từ tháng 3 mà đến giờ chưa nhận được vậy ạ? ------------------------------- OS: Android 9 Brand: Realme Model: RMX1941 Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0911893991

0 0

Tuyen voi qua ‘ ---------- OS: iOS 14.6 Model: iPhone 6s Plus Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0768974379

0 0

Admin ơi Sao mình đủ điểm rồi mà đổi thẻ toàn báo loại thẻ tạm hết vậy Mong admin giúp ---------- OS: iOS 14.6 Model: iPhone 6s Plus Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0912363928

0 0

Chỉ số cân nặng khi mang thai chưa đúng ------------------------------- OS: Android 8.1.0 Brand: samsung Model: SM-G610F Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0357781724

0 0

Sao tôi thêm cmnd với thẻ ngân hàng hơn 2 tuần rồi mà sao vẫn chưa được duyệt vậy ạ ------------------------------- OS: Android 10 Brand: Redmi Model: M2004J19C Version: 1811 - 1.8.11 Số điện thoại liên lạc: 0865896657

0 2

Tại sao khi tôi đổi quà app cứ load mãi thế ------------------------------- OS: Android 10 Brand: realme Model: RMX2185 Version: 1816 - 1.8.16 Số điện thoại liên lạc: 0971939106

0 0