Trang đổi thẻ cao đéo thấy. Mn nên xóa ik là vừa 🤦🤦🤦

1 6

Mình muốn lấy lại tài khoản bị khoá ---------- OS: iOS 16.1 Model: iPhone 11 Pro Max Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0916211711

0 0

Admin duyệt tiền cho tôi với rút 2 tuần rồi mà tiền vẫn chưa về ,duyệt cho tôi để tôi lấy bằng chứng giới thiệu app trên kênh youtube ------------------------------- OS: Android 10 Brand: Redmi Model: M2004J19C Version: 1813 - 1.8.13 Số điện thoại liên lạc: 0865896657

21 54

Kiểm xú đc ích qua ---------- OS: iOS 16.3.1 Model: iPhone 8 Plus Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0898223247

0 0

sao tui đổi thẻ ko đc

3 0

Góp ý wecare ---------- OS: iOS 16.6 Model: iPhone Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0904411734

0 0

App này còn rút được tiền về không mn

13 1

Làm sao để tặng xu cho người khác ---------- OS: iOS 15.6 Model: iPhone 7 Plus Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc:

0 0

Rất tốt ---------- OS: iOS 15.7.8 Model: iPhone 7 Plus Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0568791149

0 0

Tại sao tui muốn đổi the garrena ma vô phần đoi qua nó cho vô app Shopee luôn v ---------- OS: iOS 16.5.1 Model: iPhone XS Max Phiên bản: 1.9.1 Số điện thoại liên lạc: 0972242166

0 0