Mong có con

E cưới được 4 tháng thả mà chưa thấy có, tháng này chậm 3 ngày thử 1v thấy buồn quá các m ạ 😔

0 6

Thảo luận

Chúc mom sớm có tin zui
09/12/2019 02:09 Trả lời
Còn trễ kinh là còn hy vọng bạn ơi, mình trễ 2 ngày, dự định đi mua que thử, ai ngờ bà 🍓 ghé thăm lun rồi, buồn ko tả được :((
05/06/2019 10:05 Trả lời
E cũng mới thử lúc sáng còn 2 ngày nữa tới ckk mà mấy hôm nay mệt mỏi mất ngủ, đánh liều mua que về thử thì 1 vạch căng
05/06/2019 08:05 Trả lời
Trần Hiền Anh mấy lần trước biểu hiện như này thử là 2 vạch liền mà giờ k có