Các mom oi m mới hết kinh nguyệt dược 15ngay giờ dã có kinh lại như vậy có phải 1thang bị 2lan không.

22 3

Thảo luận

Z m nên đi khám nha,,dễ bị đa nang buồng trứng vì kỳ kinh dưới 20 ngày,
01/22/2020 14:01 Trả lời
Cũng bt. Nếu kỳ kinh kéo dài 5 ngày (5 ngày chảy máu) thì chu kỳ của m là 20 ngày. Nếu một lần bị đầu tháng thì 1 lần bị cuối tháng thôi.
01/20/2020 08:01 Trả lời
Vg bt m ko bị vậy day la lần dầu tiên thấy bị nhanh vậy đó mom