Các m ơi hôm qua mk đi sa bs kêu đc 4tuần 4d nhưng chưa có tim thai, chưa có âm vang thai liệu có sao k mấy m?

1 23

Thảo luận

7tuan moi có tim thai m ạ
01/23/2020 12:01 Trả lời
Đây m
01/23/2020 12:01 Trả lời
Mới có nên z. Ít nhat la 6w mới có tim vs phôi nha
01/22/2020 21:01 Trả lời
4 tuần chưa có tim thai đâu
01/22/2020 21:01 Trả lời
Mới thôi có sao đâu đừng suy nghĩ nhiều nè
01/22/2020 18:01 Trả lời
mình 7 tuan moi có tim thai
01/22/2020 14:01 Trả lời
4w4d chưa co tim thai đâu..thơi gian đoa dg coi thai đã vào tổ chưa ấy..ng mà có tim thai trễ lắm cũg 7w .. còn sớm thì cũg hơn 5w
01/22/2020 10:01 Trả lời
Mình k nhớ cái âm vang thai là mấy tuần. Nhg mà 5w mình có phôi thai và 6w có tim thai. Nên m yên tâm nhé. Mới 4w chắc chưa có gì đâu
01/22/2020 08:01 Trả lời
6-7 tuần mới có tim thai mom ah.
01/22/2020 08:01 Trả lời
Cho mình coi hình siêu âm với
01/22/2020 08:01 Trả lời
Đây m