THẮC MẮC

Kết quả xét nghiệm BV Hồng ngọc của em chỉ số s/co là 7, 13 liệu sao không?

Kết quả xét nghiệm BV Hồng ngọc của em chỉ số s/co là 7, 13. Em hoang mang qua cân bác sĩi tư vấn giúp ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
S/CO là viết tắt của từ sample/CutoffValue. Trong đó, S là giá trị kháng thể HIV trong máu của bệnh nhân và CO là giá trị mẫu, hay còn gọi là ngưỡng.
Sau 3 tháng đầu bị nhiễm HIV, cơ thể sẽ sản xuất ra kháng thể chống lại virus làm cho nồng độ kháng thể tăng cao trong máu, tức là S tăng. Khi lượng kháng virus HIV (S) tăng quá ngưỡng (CO) thì tỉ lệ S/CO>1 và kết quả với HIV dương tính.
Những lưu ý về chỉ số S/CO trong xét nghiệm HIV:
- Đây là chỉ số đánh giá lượng kháng thể kháng virus HIV trong huyết thanh nên thường thay đổi bởi các thành phần trong huyết thanh. Do đó chỉ khi giá trị S/CO>1 mới có ý nghĩa chẩn đoán HIV dương tính.
- Những trường hợp S/CO nhỏ hơn 1, có nghĩa là HIV âm tính. Sau 3 tháng đầu tiên của thời kì đầu lây nhiễm HIV, chỉ số S/CO có tăng lên giữa các lần xét nghiệm nhưng đều nhỏ hơn 1 thì kết quả vẫn âm tính. Sự thay đổi chỉ là do các thành phần trong huyết thanh làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm chứ không phải là bệnh nặng lên.
Chúc bạn sức khỏe!